Partnerzy szkoły -Wielkopolska Izba Rolnicza – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Partnerzy szkoły -Wielkopolska Izba Rolnicza

3 marca br. uczestniczyliśmy w Forum Rolniczym Powiatu Rawickiego i Śremskiego.
Wydarzenie to jest organizowane przez WIR corocznie w marcu. Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu po raz drugi. Ze względu na pandemię forum odbywało się online. Moderatorem spotkania był Pan Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Tematy forum obejmowały: zagadnienia związane z wdrażaniem Zielonego Ładu, działania uruchamiane przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zalecenia i wyniki badań Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Końcowym punktem była prezentacja szkół rolniczych. Pani Dyrektor – Beata Nowak zaprezentowała kierunki kształcenia w ZSPT CKU Bojanowo. Przedstawiła mocne strony szkoły. Zwróciła uwagę na fakt, iż młodzież kształcąca się w Naszej szkole ma pewny start na rynku pracy.
Bardzo dziękujemy Panu Michałowi Pawliczukowi – Kierownikowi Biura Powiatowego WIR w Rawiczu za pomoc w zorganizowaniu spotkania.