Pobieranie prób glebowych do analizy. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Pobieranie prób glebowych do analizy.

Uczniowie podczas zajęć Pracowni Produkcji Roślinnej poznali budowę profilu glebowego. Następnie pobierali próby do badań według sporządzonego szkicu sytuacyjnego pola. Każda grupa wyposażona została w niezbędne przyrządy i wykonała próbę zbiorczą z określonego poletka.
Następnie materiał został odpowiednio zapakowany i oznaczony.
Rolnik, który chce uzyskiwać zadowalające plony powinien zbadać zasobność i odczyn gleby. Dzięki badaniom możemy zastosować ,,Tak dużo nawozów jak jest to konieczne, tak mało jak to możliwe”. Racjonalne nawożenie jest również koniecznością ekonomiczną.