Podziękowania – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych