„Póki nie jest za późno” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Póki nie jest za późno”

Zapraszamy wszystkich uczniów ZSPT CKU w Bojanowie do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.
Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie na classroom ,,Kółka historycznego z elementami wiedzy o społeczeństwie” oraz u nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.
Zachęcamy do udziału! Poznajmy historię naszej okolicy! Pokażmy, że pamiętamy ,,Póki nie jest za późno”.
Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody oraz punkty plusowe z zachowania!