Pomagać może każdy i wszędzie! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Pomagać może każdy i wszędzie!

Warto pomagać nie tylko dla innych, ale także dla siebie. Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę fantów, które będą przeznaczone na licytacje dla Lenki Poprawskiej.
Dziewczynka jest po nowotworze złośliwym tarczycy kategorii VI z przerzutami na węzły chłonne szyi po prawej stronie. Aby wrócić do sprawności Lenka musi mieć kosztowna rehabilitację. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły pokazali wielkie serce!❤