Porozumienie o współpracy pomiędzy Agro-Tech Junoszyn i ZSPT CKU w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Porozumienie o współpracy pomiędzy Agro-Tech Junoszyn i ZSPT CKU w Bojanowie

To już oficjalne!

Najnowsze technologie w rolnictwie wkraczają do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie. Kierując się troską o wspólne dobro, jakim jest edukacja młodzieży kształcącej się w zawodach rolniczych, dbałość o środowisko naturalne poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w produkcji rolnej, szerzenie Dobrych Praktyk Rolniczych, a także przygotowanie młodzieży do przyszłej pracy, Agro- Tech Junoszyn podjął współpracę z Zespołem Szkół Przyrodniczo- Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

Dzięki temu porozumieniu uczniowie szkoły mają możliwość praktycznej nauki zawodu rolniczego, bezpośredniego poznawania najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych w rolnictwie, czynnego uczestnictwa w targach rolniczych, szkoleniach, a także pokazach, uruchomieniach oraz testach maszyn renomowanych producentów maszyn rolniczych. Edukujemy poprzez doświadczanie, poznawanie i praktykę.

Porozumienie zostało podpisane przez dyrektor ZSPT w Bojanowie, mgr inż. Beatę Nowak oraz Prezesa Agro- Tech Junoszyn, Rolanda Szymczaka, w obecności wicestarosty rawickiego, Jakuba Morysona.

Zródło:

https://www.facebook.com/agrotechjunoszyn/posts/913225942858410