Porozumienie podpisane! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Porozumienie podpisane!

Dnia 09 lutego, w obecności Wicestarosty Powiatu Rawickiego, Pana Jakuba Morysona nastąpiło oficjalne przekazanie dokumentów porozumienia, które zostało zawarte 12 stycznia 2021 roku pomiędzy firmą JOHN-DEERE POLSKA Sp. z o.o. oddział DEERE & COMPANY reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Katarzynę Lewicką a Zespołem Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU reprezentowanym przez p.o. Dyrektora mgr inż. Beatę Nowak.
Przedstawiciel firmy Johne Deere, Pan Mateusz Janicki (Territory Manager), dostarczył do szkoły materiały mające promować naszą współpracę.
Celem porozumienia jest edukacja młodzieży kształcącej się w zawodach rolniczych, dbałość o środowisko naturalne poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w produkcji rolnej oraz szerzenie Dobrych Praktyk Rolniczych.