Porozumienie podpisane – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych
spotkanie w Ndlp Piaski

Porozumienie podpisane

Dzisiaj, 05 stycznia 2021 r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy naszą Szkołą reprezentowaną przez panią dyrektor mgr inż. Beatę Nowak a panem nadleśniczym mgr inż. Tomaszem Kwiecińskim przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Piaski.
Sygnatariusze porozumienia w trosce o środowisko i zachowanie bioróżnorodności współpracować będą w zakresie:
  • inwentaryzacji starych sadów drzew owocowych na terenie powiatu rawickiego,
  • typowaniu drzew owocowych do rozmnażania,

  • popularyzacji rozmnażanych odmian,

  • organizacji szeregu przedsięwzięć w zakresie edukacji przyrodniczej, leśnej i ochrony środowiska.

Porozumienie zostało podpisane w obecności wicestarosty powiatu rawickiego Jakuba Morysona.

Dzisiejsze porozumienie jest ukoronowaniem wcześniejszych rozmów oraz poszukiwań starych sadów owocowych w lasach naszego powiatu. Zdjęcia obrazują moment podpisania porozumienia oraz październikową wizytę w jednym ze starych ogrodów.