Porozumienie z firmą Osadkowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Porozumienie z firmą Osadkowski

Osadkowski S.A. jest firmą działającą w branży rolniczej. Producenci rolni z powiatu rawickiego mają możliwość zakupu środków do produkcji rolnej i maszyn.
W dniu wczorajszym, nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Prezesem firmy, Panem Wojciechem Osadkowskim.
Połączenie wiedzy z praktyką jest nieodłącznym elementem zdobywania kwalifikacji rolniczych. Nasi uczniowie w ramach zawartej umowy będą mieli możliwość poszerzania swoich kompetencji rolniczych.
W porozumieniu zawarto klauzule odnośnie kształcenia uczniów w formie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i pracowni oraz innych zajęć związanych z kształceniem w danym zawodzie .
Współpraca Stron będzie obejmować także następujący zakres:
– udział uczniów w praktykach zawodowych w wybranych oddziałach Osadkowski S.A. w zakresie serwisu maszyn oraz sprzedaży i obsługi posprzedażowej,
– udział uczniów w poznawaniu pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych będących w zasobach punktu sprzedaży w wybranych oddziałach Osadkowski S.A.,
– udział uczniów w wycieczkach dydaktycznych do firm i jednostek organizacyjnych będących w strukturach organizacyjnych Osadkowski S.A.,
Przy podpisaniu porozumienia był obecny przedstawiciel samorządu pan wicestarosta Jakub Moryson. Liczymy na owocną współpracę!