,,Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w moim obiektywie” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w moim obiektywie”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ,,Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w moim obiektywie”.
Uczestnik konkursu wykonuje pracę konkursową składającą się z dwóch części:
a) część fotograficzna: uczestnik ma za zadanie wykonać zdjęcie miejsca związanego z Powstaniem Wielkopolskim. Zdjęcie w formacie JPEG, minimalna rozdzielczość 1795 x 1205 pikseli, proporcje 3:2. Nazwa pliku to imię i nazwisko autora (imię_nazwisko),
b) część opisowa: plik tekstowy z krótkim opisem miejsca, rysem historycznym oraz szczegółową lokalizacją miejsca (rejon, gmina, nazwa miasta, wsi i/lub ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia celem identyfikacji).
W przypadku wykorzystania w pracy fragmentów materiałów źródłowych należy wskazać pełną bibliografię. Liczba znaków ze spacjami nie powinna przekroczyć 1000, czcionka Times New Roman o wielkości 12 z odstępem między wierszami o wartości 1,5 cm z marginesami o szerokości 2,5 cm. Nazwa pliku to imię i nazwisko autora (imię_nazwisko), format PDF.
Regulamin KONKURSU dostępny na classroomie KÓŁKA HISTORYCZNEGO Z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.