Profesjonalna stacja meteorologiczna w naszej szkole – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Profesjonalna stacja meteorologiczna w naszej szkole

Podczas zajęć praktycznych prowadzonych przez panią Beatą Klupś uczniowie klasy II i III TECHNIKUM ROLNICZEGO na przyszkolnym placu zamontowali profesjonalną stację meteorologiczną wyposażoną w niezbędne przyrządy pomiarowe zakupioną w ramach projektu ,,Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSP-T CKU w Bojanowie’’ .
Z tych samych środków została również doposażona pracownia produkcji roślinnej. Uczniowie podczas zajęć praktycznych mieli także możliwość zapoznania się z nowymi pomocami dydaktycznymi i narzędziami badawczymi. Młodzież nie może doczekać się kolejnych zajęć, żeby sprawdzić przyrządy w praktycznym zastosowaniu.