Program POWER – rekrutacja dla II klas technikum – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Program POWER – rekrutacja dla II klas technikum

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROGRAMU POWER DLA UCZNIÓW KLAS II TECHNIKUM
 
Nasza szkoła bierze udział w projekcie 2019-1-PL01-KA102-062732 „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” zwanym dalej projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zakłada wyjazd na 28 dni do Hiszpanii w celu odbycia praktyk zawodowych i podniesienia kompetencji przez uczniów naszej szkoły. Jeśli jesteś zainteresowany, zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wypełnij formularz zgłoszeniowy i oddaj go pani Karolinie Rychlik do dnia 07.06.2021 r.