Projekt „Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Projekt „Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy”
uczniów klas III i IV z kierunków informatyk i technik weterynarii.
Przystępując do projektu masz możliwość wyjazdu na miesięczne praktyki do Hiszpanii (Walencja), gdzie będziesz mógł doskonalić swoje umiejętności zawodowe.
Formularz wraz z załącznikami jest dostępny na naszej stronie internetowej (www.cwrkdiz.leszno.pl) lub u koordynatora projektu ze strony szkoły – Pani Karoliny Rychlik.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć najpóźniej do 10.10 u Pani Karoliny Rychlik.