Promka od samego cyberpunka… – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych