Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych