„Rolnictwo na wesoło” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Rolnictwo na wesoło”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym pt.
,, Rolnictwo na wesoło ”
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz propagowanie fotografii
o tematyce rolniczej.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Konkurs jest organizowany pod tytułem: ,, Rolnictwo na wesoło ”.
Przedmiotem konkursu są własnoręcznie wykonane fotografie, na których widnieją zwierzęta gospodarskie, rolnicze krajobrazy, prace polowe i inne.
Mile widziane będą zdjęcia o zabarwieniu humorystycznym.
Prace konkursowe nie mogły brać udziału w innych konkursach.
Organizatorem konkursu jest Beata Klupś, nauczyciel ZSP-T CKU w Bojanowie.
Dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń ZSP-T CKU w Bojanowie.
2. Prace konkursowe/zdjęcia mogą mieć dowolny format.
3. Każdy uczestnik może przynieść do 3 fotografii, do Pani Beaty Klupś, do sali B13.
4. Każdy uczestnik musi być autorem prac – fotografii.
5. Konkurs trwa do 20.12.2023r. W konkursie przewidziane są punkty plusowe, a na zwycięzców czekają nagrody .