Rowerowy Piknik Integracyjny! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych