Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych