SIEDEM BUKÓW – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

SIEDEM BUKÓW

Bezsprzecznie poznawanie lokalnej przyrody służy budowaniu wrażliwości wobec niej. Człowiek przekształca środowisko od tak dawna i w tak dużej skali, że właściwie ciężko doszukiwać się miejsc o charakterze pierwotnym. Stąd zamazuje się nam coraz silniej obraz możliwości przyrody. A o nich świadczą jeszcze całe szczęścia m.in. pomniki przyrody, szczególne twory przyrodnicze, wyróżniające się na tle pozostałych. Taką ciekawostką z pewnością jest buk zwyczajny Fagus sylvatica „Siedem buków”. Fantastyczne drzewo o silnej kondycji o pokroju, którego coraz trudniej szukać w lasach. I choć zdjęcie nie oddaje wymiarów pomnika przyrody, to prezentujemy Wam małą próbkę otrzymaną od naszych nauczycieli – dra Sebastiana Pilichowskiego i dra Zbigniewa Zawady.