Spotkanie organizacyjne w sprawie praktyk zagranicznych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych