Spóźnione, ale za to w świątecznej atmosferze! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Spóźnione, ale za to w świątecznej atmosferze!

W dniu 17.12. 2020 r. wicestarosta Jakub Moryson wręczył Alicji Grębowskiej, uczennicy klasy III TW, stypendium Starosty Powiatu Rawickiego za wysokie wyniki w nauce oraz Erykowi Niemczykowi, uczniowi klasy II TI, nagrodę Starosty Rawickiego „Być najlepszym”. Najczęściej miało to miejsce podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Niestety ze względu na panującą sytuację epidemiczną było to niemożliwe, jednak żeby jeszcze bardziej zmobilizować uczniów do osiągania coraz lepszych wyników, żeby poczuli wagę sytuacji wybrano magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Pan Starosta pogratulował osiągniętych wyników i życzył jeszcze więcej sukcesów.