ŚWIADECTWA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

ŚWIADECTWA

W dniu 26 czerwca 2020 będą wydawane świadectwa szkolne według przedstawionego wychowawcom harmonogramu.  Punkty odbioru dokumentów będą usytuowane przy wejściu do szkoły ( od strony toalet ) oraz przy wejściu głównym (od strony pomnika). Na terenie szkoły mogą przebywać tylko zdrowi uczniowie, których prosimy o zachowanie obowiązku zakrywania nosa i ust. Dla bezpieczeństwa zalecamy do odbioru świadectwa w rękawiczkach oraz zachowanie odpowiednich odległości. Jeśli ktoś nie będzie mógł odebrać świadectwa proszony jest o  powiadomienie o tym fakcie sekretariat szkoły.

KLASA GODZINA
1A wejście od strony pomnika

1B wejście od strony toalet

9:00
1TWI wejście od strony pomnika

1TIR wejście od strony toalet

9:30
2A wejście od strony pomnika

2B wejście od strony toalet

10:00
3TWI wejście od strony pomnika 10:30
3A parking 11:00