Światowy Dzień Drzewa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Światowy Dzień Drzewa

Jest to międzynarodowa akcja, nie tylko sadzenia drzew, ale także promocji zieleni, mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
Obecnie coraz więcej terenów zielonych zastępujemy betonowymi konstrukcjami. Traci na tym nie tylko krajobraz, ale i sam człowiek.
Dbajmy o nasze otoczenie, o te skrawki naturalnego piękna wokół nas!