Światowy Dzień Głośnego Czytania – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Światowy Dzień Głośnego Czytania

Dzisiaj w ZSPT obchodziliśmy Światowy Dzień Głośnego Czytania. Uczniowie klas 4TI, 4TW, 2TW i 1TW czytali głośno fragmenty wybranych książek. Pani Dyrektor Lucyna Kotlarczyk-Zioło, która jest polonistką powiedziała o znaczeniu czytania, które powoduje lepsze rozumienie świata i rozbudza empatię oraz łączy ludzi. Następnie odczytała fragment książki. Trochę też na wesoło cofnęliśmy się do czasów dzieciństwa i pani Magdalena Glapińska przeczytała krótkie opowiadanie dla dzieci w języku angielskim. Szczególne podziękowania dla uczniów, którzy czytali: Martyny Fiszer, Justyny Wojtkowiak, Bartosza Biela i Kacpra Gołąbka.