Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych