Światowy Dzień Życzliwości – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych