Szczęśliwych Walentynek – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych