,,Szkoła do hymnu” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Szkoła do hymnu”

Święto 11 listopada to szczególna data w historii naszego kraju. To właśnie tego dnia obchodzimy odzyskanie przez Polskę niepodległości.
W ZSPT-CKU odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca tę szczególną chwilę dla naszego narodu. Głos zabrała dyrektor szkoły pani Lucyna Kotlarczyk- Zioło, która podkreśliła, że wolność to nie coś, co posiada się na zawsze, że trzeba szanować i doceniać dar, jakim jest niepodległa ojczyzna.
Część artystyczną razem z uczniami przygotował pan Bogusław Kosel. Ponadto został rozstrzygnięty konkurs pt. ,,Kolos bojanowski”, który wygrała uczennica klasy 2 TW Lena Kupczyk, a miejsce drugie ex aequo przypadło w udziale Justynie Kończak z klasy 2 TW oraz Karolinie Saladrze z klasy 3 TW .
O godzinie 11:11 nauczyciele wraz z uczniami odśpiewali hymn Polski.