„Szkoła pamięta” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Szkoła pamięta”

ZSPT CKU w Bojanowie przyłącza się do akcji „Szkoła pamięta”
W ramach akcji zrealizujemy szereg działań popularyzujących historię regionu np:
• odwiedzimy lokalne miejsca pamięci i poznamy związaną z nimi historię;
• uporządkujemy groby Powstańców Wielkopolskich lub inne bezimienne groby;
• przygotujemy wystawę poświęconą lokalnemu bohaterowi lub postaci ważnej dla historii;
• odszukamy pamiątki rodzinne (zdjęcia, przedmioty) przekazywane z pokolenia na pokolenie i przedstawimy je podczas zorganizowanej wystawy;
• zorganizujemy wycieczkę patriotyczną po Bojanowie;
• opracujemy materiały, które będą mogły być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych;
Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wspólnego działania na rzecz popularyzacji historii Ziemi Rawickiej i miasta Bojanowa. Pokażmy, że Szkoła Pamięta.
E.B