Szkoła Roku- mamy nominację! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych