Szkoła Wodorowa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkoła Wodorowa

W minionym tygodniu nasza szkoła dołączyła do projektu realizowanego w naszym województwie pod nazwą „Szkoła Wodorowa”.
Będziemy realizować zadania, które mają na celu rozwój alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw.
Inicjatywa „szkoły wodorowej” ma poprawić jakość kształcenia w zakresie energii odnawialnej, edukować świadomych konsumentów, kształtować postawy przedsiębiorcze, tworzyć wykwalifikowane kadry dla tego wymagającego, lecz bardzo przyszłościowego sektora gospodarki.
W ramach „Szkoły Wodorowej” przekazane zostaną zestawy materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych (m.in. podręcznik, prezentacje multimedialne) do wykorzystanie ich w pracy z młodzieżą.
Ponadto zorganizowane zostaną dla grup szkolnych spotkania prowadzone przez ekspertów w ciekawych miejscach związanych tematycznie z OZE. „Szkoła Wodorowa” to także możliwość podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w ramach spotkań bezpośrednich lub on-line Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.
Zachęcamy naszych uczniów do brania udziału w w/w projekcie już wkrótce.
Źródło zdjęcia: pixabay