Szkoła wodorowa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkoła wodorowa

W dniu 19 grudnia w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja drugiej edycji programu „Szkoły wodorowej”.
Pani dyrektor Lucyna Kotlarczyk – Zioło oraz koordynator projektu w naszej szkole pan Damian Bartkowiak odebrali z rąk Pana marszałka Jacka Bogusławskiego certyfikat uczestnictwa w inicjatywie.
W tym roku do udziału zgłosiły się 53 szkoły z Województwa Wielkopolskiego.
Nasi uczniowie będą mogli skorzystać z całego pakietu działań m.in. konferencji, warsztatów, konkursów, szkoleń, dedykowanych lekcji, wyjazdów studyjnych a także otrzymanych materiałów edukacyjnych o tematyce gospodarki wodorowej.
Wodór to przyszłość a nasza szkoła popiera wszelkie pozytywne zmiany energetycznej transformacji wpływające na nasze środowisko.