Szkoła Wodorowa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkoła Wodorowa

Z radością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do inicjatywy „Szkoła Wodorowa”. Projekt organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania, które mają na celu rozwój alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw. Dzięki temu nasi uczniowie poznają tematykę wykorzystywania technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. O postępach w realizacji projektu wodorowego poinformujemy w kolejnej odsłonie.

sw