Szkolenie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolenie

Dnia 19 października w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznym CKU w Bojanowie, uczniowie technikum rolniczego wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych rolniczych p. Beata Klupś i p. Ewa Bergmann, brali udział w szkoleniu z zakresu wiedzy BHP w rolnictwie.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracownika KRUS w Rawiczu, p. Dariusza Kielisia oraz przedstawiciela PIP w Lesznie, p. Łukasza Koczorowskiego oraz p. Katarzynę Marszałek. Po szkoleniu uczniowie przystąpili do pierwszego etapu konkursu ,,Wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym’’.
Po tej części laureaci z największą liczbą punktów zakwalifikowali się do rundy II, która polegać będzie na wizytacji i ocenie gospodarstw w obecności komisji konkursowej.
Laureaci :
Piotr Szymkowiak, uczeń II klasy technikum rolniczego,
Aleksander Sarbinowski, uczeń II klasy technikum rolniczego,
Adrian Wojciechowski, uczeń II klasy technikum rolniczego.
Życzymy powodzenia w kolejnych etapach zmagań konkursowych.
B.K. E.B.