Szkolenie dla przyszłych rolników – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolenie dla przyszłych rolników

Dnia 7 października w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie zostało przeprowadzone szkolenie dla przyszłych rolników (słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego) w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.
Szkolenie prowadzone było przez pracownika KRUS P/T w Rawiczu, Pana Dariusza Kielisia oraz przedstawiciela PIP Oddział w Lesznie, Pana Łukasza Koczorowskiego. Podczas szkolenia poruszane zostały zagadnienia BHP przy obsłudze zwierząt, a także bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Pokazano też przedmioty służące do codziennej obsługi zwierząt mające na celu zmniejszenie wypadków m.in. płyta przepędowa, poskrom pęcinowy, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
Po przeprowadzonym szkoleniu słuchacze przystąpili do konkursu testowego: ,,Rola rolnika, by upadku unikał’’. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody.
Gratulujemy zwycięzcom!