Sztuka najbliżej nas – mural – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych