Technik Rolnik- nauka i praktyka – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych