Technikum rolnicze – zajęcia praktyczne naszych uczniów – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych