The Big Challenge – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

The Big Challenge

The Big Challenge w naszej szkole odbędzie się z końcem marca 2022. Nasi uczniowie będą mieli niezwykłą możliwość zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności językowych.

Dziękujemy Radzie Rodziców za zasponsorowanie udziału naszych uczniów w tym wydarzeniu.
Konkurs ma formę online i składa się z pytań, zgrupowanych według badanych umiejętności. Do każdego pytania podane są cztery możliwe odpowiedzi. Celem zabawy jest wybranie jednej, prawidłowej odpowiedzi. Pytania testowe sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, a także ogólną znajomość kultury. Dla każdego poziomu przewidziany jest odrębny zestaw pytań, opracowanych zgodnie z zaleceniami programu nauczania języka angielskiego oraz klasyfikacji CEFR. Jednak The Big Challenge to przede wszystkim wyjątkowo skuteczne narzędzie motywacyjne.
Proszę o zapisy przed 16 lutego. Ostateczny termin upływa 19 marca.
Poziomy The Big Challenge odpowiadają poziomom A1-B1 przyjętym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR).
Proszę zgłaszać się bezpośrednio do mnie
Magdalena Glapińska