Trzecia edycja Programu „Szatnia na medal” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Trzecia edycja Programu „Szatnia na medal”

W piątek 18 września odbyło się w naszej szkole oficjalne otwarcie zaplecza szatniowo-
sanitarnego przy sali gimnastycznej, które zostało wyremontowane w ramach trzeciej edycji
Programu „Szatnia na medal” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego.
Uroczystego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, Rady i Zarządu Powiatu Rawickiego,  Dyrektor Zespołu
Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU w Bojanowie, wykonawca inwestycji, inspektor
nadzoru i Przewodniczący Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków.
Młodzież pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego przygotowała pokaz umiejętności
sportowych, było żonglowanie piłką, taniec breakdance i cheerleaderki.
Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej zaproszeni goście w asyście naszych uczniów
dokonali symbolicznego wkopania drzewek śliwki Bojanówki, które zainicjowały powstanie
„Owocowego sadu”.