„Upominek dla Seniora” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych