Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych