Uwaga – nauka zdalna! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Uwaga – nauka zdalna!

Od poniedziałku, 19 października 2020 r. w szkole wprowadza się zdalny tryb nauki.

Plan lekcji nie ulega zmianie, zatem godziny nauki zdalnej będą realizowane w tym samym czasie, w jakim odbywała się nauka w trybie tradycyjnym.

Zajęcia odbywać się będą odbywać się będą zdalnie poprzez szkolną platformę e-learningową.

Praktyczna nauka zawodu (szkoła branżowa) odbywa się w sposób tradycyjny – u pracodawcy.