UWAGA! ZMIANA PLANU DLA SŁUCHACZY KKZ! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych