UWAGA ZMIANA W PLANIE – ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 17 – 18 września 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych