VII ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 14-15 maja 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych