Warsztaty dla ZSPT – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Warsztaty dla ZSPT

W środę 27 września 2023 r. wolontariusze z Fundacji CAT w Lesznie odwiedzili naszą szkołę już trzeci raz! Uczniowie ZSPT CKU w Bojanowie brali udział w warsztatach, których celem było przybliżenie kultur innych krajów oraz poszerzenie umiejętności uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim. Były to trzy godziny spędzone w miłej atmosferze, a nasi uczniowie wykazali się niezwykłą wiedzą. Wolontariusze po przeprowadzonych warsztatach zwiedzili szkołę, a oprowadzali ich uczniowie klasy 5 TIW. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę.
Magdalena Glapińska i Karolina Rychlik