Warsztaty w ramach wprowadzania Innowacji ,,Agro-Eko-Lab’’ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Warsztaty w ramach wprowadzania Innowacji ,,Agro-Eko-Lab’’

20, 21 września-w tych dniach na terenie naszej szkoły odbywają się warsztaty szkoleniowe, w których udział biorą uczniowie technikum rolniczego.
Przeprowadzane są przez trenerkę, Panią Marię Hirowską. Jest to kolejny etap wdrażanego w szkole projektu ,,Agro-Eko-Lab Popojutrze zawodowo” realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Jeden z poruszanych tematów dotyczył Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS) i wynikających z tego korzyści dla konsumentów i producentów.
Jakie są wyzwania dla przyszłych rolników, którzy chcą uczestniczyć w RWS?
* Potrzeba dokładnego planowania swoich upraw oraz zróżnicowanie produkcji rolnej.
* Konieczność znalezienia grupy odbiorców gotowych na taką współpracę.
* Prowadzenie jasnej i regularnej komunikacji z odbiorcami na temat stanu upraw i planowanych dostaw.
W celu podniesienia świadomości konsumenta rolnik może również organizować wizyty wolontariackie w swoim gospodarstwie dla osób, które chcą pomóc w uprawie.
Kolejny etap projektu to wyjazd studyjny uczniów i nauczycieli do gospodarstw produkujących
w systemie naturalnym i ekologicznym.
Wycieczka zawodowa połączona ze szkoleniem już od dzisiaj.