Wczoraj był niezwykły i bogaty dzień w naszej szkole! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wczoraj był niezwykły i bogaty dzień w naszej szkole!

W nawiązaniu do podwalin współpracy zarysowanych dwa lata temu podczas wystawy panamskiej z udziałem Ambasadora Panamy, kontynuujemy naszą przyjaźń i chęć zacieśniania więzi, wymiany doświadczeń i podejścia do spraw edukacji ze szkołami panamskimi.
Mieliśmy dziś ogromny zaszczyt gościć ponownie dr Ewę Chiari i Amancio Chiari wraz z rodziną – Olonigdi Chiari Arcia (czynny nauczyciel w szkole poziomu podstawowego; nauczanie początkowe), Abilio Chiari Iglesias (nauczyciel w szkole poziomu podstawowego, przedmiotowiec, nauczyciel języka angielskiego) oraz Marcelino Chiari Lutter, syn Abilio, student.
Mogliśmy dziś wspólnie z uczniami wysłuchać prelekcji pani dr Ewy Chiari o plemeniu Kuna, którego członkami są nasi dzisiejsi goście i poznać niezwykłe elementy ich kultury i historii.
Nasi goście są żywo zainteresowani systemem edukacji i możliwościami współpracy, zatem podczas wycieczki po szkolnym kompleksie zostali zapoznani z pracowniami, salami i zapleczem, formami kształcenia i oferowanymi kierunkami. Z tego miejsca dziękujemy panom starostom Adam Sperzyński Starosta Rawicki i Jakub Moryson Wicestarosta Rawicki za wsparcie inicjatywy i obecność przy podejmowaniu gości.
Ciąg dalszy już jutro, gdyż emocje należy dawkować!