Wiedza i praktyka-lekcja anatomii – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wiedza i praktyka-lekcja anatomii

Za oknem pierwsze mroźnie dni, a my wykorzystujemy każdą wolną chwilę na zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej. Tematem zajęć była budowa szkieletu i eksterier bydła. Uczniowie jak zwykle nie zawiedli i z wielką wnikliwością postanowili opanować materiał. Wykorzystali do tego wszelkie możliwe pomoce naukowe – książki, atlasy anatomii oraz prezentacje przygotowane przez nauczyciela. W centrum tych wszystkich pomocy dydaktycznych był jednak szkielet i model krowy.
Młodzież mogła zobaczyć jak ułożone są poszczególne części szkieletu osiowego i szkieletu kończyn. Jednocześnie wskazując położenie kości na modelu bydła.
Szkielet krowy jest wizytówką pracowni produkcji zwierzęcej. Umożliwia szczegółową naukę anatomii, badania anatomiczne i porównawcze. Zapoznając się z tematem anatomii bydła, postanowiliśmy również poznać historię naturalnego szkieletu ,który znajduje się w naszej szkole od wielu lat. O tym jednak opowiemy później.